Polityka Prywatności

§1. Definicje
 1. 'Serwis' - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.englishcafe.pl poświęcona nauce i promocji języka angielskiego, prowadzona przez firmę JOEY, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 2. 'Użytkownik' - osoba dokonująca rejestracji konta w Englishcafe.pl lub korzystająca z tej strony bez posiadania konta
 3. 'Konto' - konto Użytkownika rejestrowane w Englishcafe.pl
§2. Administrator Państwa danych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JOEY z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, NIP 732-183-04-18, www.joey.edu.pl.
 2. Mogą się Państwo skontaktować z administratorem korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://englishcafe.pl/kontakt lub pisząc na adres info@englishcafe.pl
§3. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób
 1. Dane osobowe pozyskiwane są podczas rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.
 2. Podczas rejestracji gromadzone są dane osobowe użytkownika, takie jak adres email użytkownika, login (nazwa skrócona) oraz opcjonalnie imię, nazwisko i awatar lub zdjęcie.
 3. Podczas rejestracji mogą być gromadzone dodatkowe metadane, jak informacje o urządzeniu, z którego nastąpiła rejestracja, adresie IP, czasie rejestracji, źródle rejestracji (dane pochodzące z plików cookies, np. adres strony przekierowującej na formularz).
 4. Gromadzimy dane o wykonywanych w serwisie operacjach (logowaniach na stronie internetowej, uruchamianych lekcjach, wyszukiwaniach w serwisie).
 5. Gromadzimy dane zagregowane do celów statystycznych czy demograficzncych, które mogą pochodzić od Państwa danych osobowych, ale nie są danymi osobowymi w rozumieniu prawa, jako że nie ujawniają Państwa tożsamości w sposób pośredni ani bezpośredni, np wyliczenia czasu korzystania z lekcji, wyników zaliczania lekcji, itp.
 6. Nie zbieramy żadnych danych osobowych szczególnych kategorii, takich jak pochodzenie etniczne, rasa, przekonania religijne lub filozoficzne, orientacja seksualna, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, informacji zdrowotnych, genetycznych ani biometrycznych, informacji dotyczących popełnionych przestępstw czy wykroczeń.
§4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe
Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną. Serwis nasz przetwarza dane osobowe do następujących celów:
 1. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO:
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usługi i ochrony konta w serwisie
  2. zarządzania kontem Użytkownika
  3. kontaktowania się z Państwem poprzez e-mail w sprawach dot. funkcjonowania Serwisu
  4. udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i zgłoszenia
  5. wysyłanie powiadomień o nowościach w Serwisie w ramach zamówionego przez Państwa biuletynu
 2. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO:
  1. spełnienie wymogów stawianych przez obowiązujące prawo, procedury lub przepisy
  2. przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzanych danych osobowych
  3. obsługa składanych przez Użytkownika zapytań
 3. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO:
  1. obsługa zgłoszeń użytkowników wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego,
  2. logowanie aktywności użytkownika w serwisie w celu rozwoju i ciągłej poprawy świadczonych usług,
  3. powiadamianie o nowościach, nowych usługach i produktach w serwisie za pośrednictwem biuletynu (subskrypcję powiadomień można anulować)
  4. przeprowadzenia dochodzenia oraz udaremnienia działań naruszających bezpieczeństwo i niewłaściwe korzystanie z serwisu
  5. wyświetlania komentarzy i opinii użytkowników
  6. prowadzenie badań i analiz statystycznych
 4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. §5. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych
  1. Państwa dane osobowe przechowywane są na serwerach znajdujących się w bezpiecznych obiektach na terenie Unii Europejskiej.
  2. Dostęp do serwisu, który pozwala również na dostęp do danych osobowych odbywa się poprzez szyfrowane połączenie ze stronę internetową.
  3. Stosowane są zabezpieczenia techniczne i kryptograficzne chroniące przetwarzane dane przed niepowołanym dostępem, zmianą lub usunięciem.
  4. Firma będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług.
  5. W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, wysyłając odpowiednie zgłoszenie za pośrednictwem formularza kontaktu.
  §6. Pliki cookie i pamięć przeglądarki
  1. Plik cookie to niewielka ilość informacji, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator przesyłany do Państwa przeglądarki z komputerów strony internetowej i przechowywany na dysku twardym Państwa komputera.
  2. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany.
  3. Jeśli chcą Państwo usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze, prosimy o zapoznanie się z instrukcją swojej przeglądarki w celu znalezienia pliku lub katalogu przechowującego pliki cookie.
  4. Jeśli odrzucą Państwo wszystkie pliki cookie, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu.
  5. Korzystamy z dodatkowych mechanizmów, jak pamięć lokalna przeglądarki (np. LocalStorage) oraz pamięć urządzenia (w przypadku aplikacji mobilnych), które mogą przechowywać dane niezbędne do świadczenia usługi, np. dane użytkownika, preferencje, ustawienia oraz inne dodatkowe informacje przyspieszające działanie aplikacji oraz umożliwiające pracę w trybie offline.
  §7. Biuletyn
  1. Biuletyn służy wyłącznie informowaniu Użytkowników o bieżących sprawach technicznych i promowaniu usług świadczonych przez Serwis.
  2. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu przez wysłanie takiej informacji na adres info@englishcafe.pl.
  §8. Zarządzanie danymi osobowymi i prawa użytkownika
  Mają Państwo prawo do:
  1. Wnioskowania o dostęp do swoich danych osobowych. Umożliwia to Państwu otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy są przetwarzane zgodnie z prawem.
  2. Wnioskowania o poprawienie przechowywanych przez nas danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo sprostować wszelkie przechowywane przez nas niekompletne bądź niedokładne informacje, co może jednak wiązać się z potrzebą zweryfikowania prawidłowości dostarczonych nam nowych danych.
  3. Wnioskowania o usunięcie Państwa danych osobowych. Oznacza to, że mogą Państwo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma istotnych powodów, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
  4. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy polegamy na słusznym interesie i jest coś, co w Państwa konkretnej sytuacji sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych, gdyż negatywnie wpływa to na Państwa fundamentalne prawa i wolności.
  5. Wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych.
  6. Wnioskowania o przekazanie Państwa danych osobowych stronie trzeciej. Państwa dane osobowe przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej, w przejrzystym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego.
  7. Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody łączy się usunięciem konta w serwisie, co jednocześnie uniemożliwia dalszy dostęp do funkcjonalności i materiałów przeznaczonych jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
  §9. Organ nadzorczy
  Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Strona internetowa organu: http://www.giodo.gov.pl/.
  §10. Zmiany w polityce prywatności
  1. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym dokumencie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.
  2. Aktualna polityka prywatności zawsze dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://englishcafe.pl/polityka-prywatnosci

  Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności: 22 maja 2018