Ćwiczenia

Conditional II - okres warunkowy 2

wykonań: 99, śr. wynik: 61%, poziom: 1, profil: Gimnazjum Szkoła średnia Matura Dorośli

Wybierz jedną z odpowiedzi

  1. I feel really sick today. If I ___ better, I ___ go with you.
  2. ___ you help me if I ___ in trouble?
  3. John says he ___ go mad if Susan ___ him.
  4. What ___ you say if she ___ the truth?
  5. We ___ buy this house if we ___ afford it.
  6. What ___ you say if she ___ the truth?
  7. If I ___ knew the answer I ___ the competition... What a pity!
  8. I ___ never try to cheat a person I ___.
  9. What ___ you do if I ___ you the same way?
  10. If I ___ a rich man, she ___ want to marry me. She's so materialistic!