Ćwiczenia

Dialogi - Bank

wykonań: 6, śr. wynik: 68%, poziom: 2, profil: Szkoła średnia Dorośli

Podaj tłumaczenie

(min 2 znaki, w przypadku PL nie wymagane ogonki)
0:00:00
Poprawność: -%
Poprawnych: -
Błędnych: -
Pozostało: -
-
-
-