Ćwiczenia

Water Contamination

wykonań: 16, śr. wynik: 48%, poziom: 3, profil: Gimnazjum Szkoła średnia Matura Dorośli

Podaj brakujące słowo by uzupełnić zdanie. Liczba poziomych kresek odpowiada liczbie brakujących liter.