Ćwiczenia

Actors and Actresses

wykonań: 13, śr. wynik: 47%, poziom: 2, profil: Gimnazjum Szkoła średnia Matura Dorośli

Podaj brakujące słowo by uzupełnić zdanie. Liczba poziomych kresek odpowiada liczbie brakujących liter.